Fa primul pas spre subventia Casa Verde 2023 cu ELECTRONET CONCEPT

Lasa-ti datele pentru a fi conectat la ultimele noutati privind pasii pe care îi ai de parcurs si ofertele speciale pe care le pregatim. Campurile marcate cu * sunt obligatorii, pentru a-ti putea prelucra solicitarea.Important de stiut:

Documente necesare solicitantului în vederea aprobarii

(1) Documentele pe care le încarca solicitantul persoana fizica în aplicatia informatica sunt:

 • - actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicatie; este eligibil proiectul care se implementeaza la adresa mentionata ca domiciliu în cartea de identitate.
 • - certificatul de atestare fiscala privind obligaţiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicatie;
 • - certificatul de atestare fiscala privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicatie;
 • - extras de carte funciara, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicatie, din care sa rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicita finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplaseaza pe teren, se va prezenta, în plus faţa de extrasul de carte funciara aferent construcţiei, extras de carte funciara, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicatie, din care sa rezulte ca solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţa asupra imobilului teren; acesta poate fi obtinut de solicitant si în format electronic;
 • - copia carţii funciare colective, din care sa rezulte maximum doua unitaţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciara care adunate sa fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele parţi sunt comune, iar restul sunt proprietaţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciara colectiva şi cate o carte funciara individual".

Documentele încarcate la momentul înscrierii în aplicatie nu vor mai putea fi modificate sau reîncarcate ulterior.

Dupa încarcarea documentelor în aplicatie se va alege din lista instalatorul dorit.

(informatii preluate din Ghidul de finantare Casa Verde Fotovoltaice 2023)

3kW

productie ~3.500 kWh/an

 • Cost solutie: 22.000 lei
 • Subventie AFM: 20.000 lei
Trimite solicitare

5kW

productie ~6.300 kWh/an

 • Cost solutie: 31.900 lei
 • Subventie AFM: 20.000 lei
Trimite solicitare

8kW

productie ~10.100 kWh/an

 • Cost solutie: 45.600 lei
 • Subventie AFM: 20.000 lei
Trimite solicitare